Je nastavení systému složité?
S prvotním nastavením docházkového systému iTA a vysvětlením jeho funkcionalit vám vždy pomůže kompetentní osoba ihned při instalaci. Kdykoli poté lze využít naši online nápovědu, která je součástí systému.

Co se stane v případě výpadku připojení na internet?
Bez připojení na internet nebude možné vstoupit do aplikace v cloudovém rozhraní, ale data (příchody, odchody) jsou neustále sbírána v terminálu, odkud jsou po obnovení připojení bez jakékoliv ztráty do systému odeslána.

Jak jsou moje data zabezpečena před ztrátou?
Všechna data včetně příchodů a odchodů zaměstnanců jsou uložena v databázi poskytovatele cloudových služeb Microsoft Azure a jsou pravidelně zálohována a archivována ve třech geograficky odlišných lokalitách. Data lze takto obnovit na kterýkoliv den od počátku využívání systému.

Jak jsou moje data zabezpečena před zneužitím při přenosu v rámci sítě internet?
Data jsou chráněna moderními šifrovacími protokoly. Připojení používá protokol TLS 1.2. Je šifrováno pomocí standardu AES_256_CBC s algoritmem pro ověřování zpráv a mechanismem výměny klíčů.

Lze data docházky exportovat?
Ano, standardně lze data ze systému exportovat ve formátech csv, xml, pdf.

Kolik odloučených pracovišť můžu evidovat v rámci jednoho systému?
Počet pracovišť a terminálů připojených a evidovaných v rámci jednoho systému je neomezený. Platíte vždy za počet zaměstnanců nezávisle na množství pracovišť.

Kolik zaměstnanců můžu v systému spravovat?
Počet zaměstnanců není omezen.

Potřebuji vlastní server?
Ne, zcela postačuje připojení na internet.

Musím instalovat nějaký program či aplikaci do zařízení, ze kterého budu systém spravovat?
Ne, není potřeba cokoliv instalovat. Do systému se připojíte kdekoliv z jakéhokoliv počítače s připojením na internet.

Jaké způsoby zaznamenávání docházky lze použít? 
Zaznamenávat docházku lze přes čip, kartu, nálepku či otisk prstu, pomocí webového prohlížeče nebo mobilní aplikace, případně za pomocí technologie NFC.

Jaké varianty docházkového systému lze objednat? 
Nabízíme několik balíčků rozdělených dle počtu zaměstnanců, a také podle délky následné správy v ceně. Více informací o balíčcích naleznete v ceníku.

Mohu si systém bezplatně vyzkoušet?
Ano, stačí se zaregistrovat do naší demoverze. Zde je již přednastavena vzorová firma s daty docházky za dva měsíce. Můžete si zde libovolně upravovat údaje, vkládat nové zaměstnance, zakládat nová pravidla a vyzkoušet tak možnosti prostředí.

Lze systém upravit pro individuální potřeby mé firmy?
Systém je velice pružný a díky širokým možnostem nastavení vyhoví většině požadavků. Pokud i přesto postrádá některý individuální prvek potřebný pro konkrétní specifika Vaší firmy, obraťte se prosím na naše obchodní oddělení. Jakožto výrobci systému disponujeme možností nabídnout Vám vývoj tohoto prvku na zakázku.

Chybí mi nějaká funkcionalita – dá se předpokládat, že bude v brzké době k dispozici?
Systém prochází neustálým vývojem. Jsme si vědomi dynamiky dnešní doby, a proto je systém neustále aktualizován a doplňován na základě nově vznikajících potřeb. Náš vlastní rozsáhlý vývojový tým zabezpečuje, aby docházkový systém iTA byl stále moderní a splňoval vysoké nároky na funkce a kvalitu. Pokud Vám chybí konkrétní funkce, kontaktujte prosím obchodní oddělení. Je možné, že tato funkce je již ve vývoji, nebo bude přínosným námětem k dalším plánům vývoje.

Kam se mohu obrátit, pokud si nebudu vědět rady se správou systému?
V systému je k dispozici databáze nápovědy v několika úrovních. Pokud nenajdete odpověď na svůj dotaz, můžete se obrátit na naši technickou podporu a to prostřednictvím zákaznické telefonní linky, e-mailu, nebo online chatu na našich stránkách.

 

CHCI VÍCE INFORMACÍ