CLOUDOVÝ DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM

Cloudový docházkový systém iTA přináší proti klasickým docházkovým systémům řadu výhod. Je bezpečným, spolehlivým a uživatelsky přívětivým docházkovým systémem pro malé firmy i větší společnosti. Byl vytvořen speciálně pro docházkový terminál české výroby a společně tvoří vysoce efektivní soustavu, která se přizpůsobí potřebám zákazníka i jeho zaměstnanců.

Co je cloud?

Cloud je trendem dnešní doby a to zcela oprávněně. Přináší řadu výhod řešících dynamické a měnící se prostředí, přináší neustálý vývoj a řešení nároků na bezpečnost dat. Stále prudce vzrůstající pozice cloudových řešení jej předurčují, aby se stal standardem pro práci s daty.

Cloud je prostorem k ukládání dat – síť serverů. Data jsou zde nejen přístupná odkudkoliv po přihlášení, ale navíc bezpečně uložena (na rozdíl od ukládání na disky, flash paměti, nemluvě o vypalování). Takto je možné využívat programy, informační systémy, speciální aplikace nebo třeba docházkový systém a pracovat s daty prostřednictvím internetu.

Nabídka těchto prostorů na veřejném cloudu se rozrůstá. Docházkový systém iTA využívá cloud Microsoft Azure. Microsoft je lídrem v oblasti poskytování cloudové infrastruktury. Je prvním poskytovatelem cloudu splňujícím přísné požadavky a normy na bezpečnost dat a ochranu soukromí.

Prohlédnout katalog

DEMOVERZE ZDARMA

Proč řešit evidenci docházky a evidenci pracovní doby v cloudu?

 • Bez potřeby drahého a složitého softwaru
 • Nízké náklady na pořízení
 • Bez instalace a údržby IT infrastruktury
 • Bez potřeby vlastního serveru a jeho správy
 • Přístup k datům pomocí webového prohlížeče odkudkoliv
 • Terminály lze umístit kdekoliv na světě a spravovat v jednom systému
 • Vždy aktuální legislativa
 • Stále aktuální software
 • Bezpečné uložení dat

Docházkový systém iTA a jeho fungování v cloudu

Jak funguje docházkový systém iTA?

Propracovaný docházkový systém iTA poskytuje svému uživateli širokou škálu funkcí a individualizaci systému pro evidenci docházky:

 • Zaznamenání docházky
 • Nastavení pracovních pravidel
 • Přehledné grafické znázornění porušení pracovních pravidel
 • Automatické výpočty
 • Reporty a přehledy
 • Časové účty
 • Kalendáře státních svátků
 • Volba přístupových práv

Docházkový systém se uvádí do provozu bez instalace a nutnosti jiného hardwaru, stačí pouze docházkový terminál a připojení do sítě internetu. Databáze je umístěna na cloudu a shromažďuje všechna data docházky z terminálů. Jiná aplikace na stejném cloudu umožní prohlížet, měnit, vykazovat a analyzovat všechny tyto údaje. Pro tuto činnost je vhodný jakýkoliv prohlížeč – bez instalace softwaru. Data jsou uložena na serverech se zabezpečeným připojením a pravidelným zálohováním a jsou k dispozici všude, kde je internet.

V docházkovém systému je možné nastavit strukturu a pracovní pravidla zaměstnanců tak, aby zcela vyhovovaly vašim potřebám a specifiku vaší firmy. Díky vlastnostem cloudu je snadné převádět zaměstnance mezi různými pobočkami v závislosti na aktuální pozici ve struktuře společnosti. Zaměstnanec může mít více „zařazení“, přitom každému „zařazení“ mohou být přiřazena různá „pracovní pravidla“.

„Pracovní pravidla“ v docházkovém systému iTA

 • Definují soubor pravidel, podle kterých se hodnotí docházka zaměstnanců
 • Základní doba – doba, po kterou je nutné, aby byli zaměstnanci na pracovišti
 • Placená doba – časový interval, kdy je výkon zaměstnance finančně ohodnocen
 • Odpracovaná doba – doba, kterou je zaměstnanec povinen denně odpracovat
 • Definice přestávek pro zaměstnance
 • „Pracovní pravidla“ jsou propojena se zaměstnancem za pomocí denních pravidel, týdenních směn případně tzv. přepínačů jednotlivých pravidel

iTA docházkový systém používá časové účty pro vedení záznamů o přesčasových hodinách nebo nepřítomnosti. Lze definovat neomezené množství těchto účtů pro různé účely, jako jsou nemoci, dovolené, péče o děti, přesčasy, atd. Spolu s definicí účtu lze definovat pravidelné akce se zůstatkem účtu. Například přesčasy zaměstnance mohou být propláceny každý měsíc – pak se účet automaticky vymaže, nebo lze přesčasy sčítat v průběhu roku a kompenzovat je jinou cestou – pak lze použít ruční úpravu zůstatku na časovém účtu. Tyto speciální účty systému dávají možnost analyzovat důvod nepřítomnosti a sledovat přesčasovou práci či absence ve společnosti.

Klíčovým prvkem docházkového systému jsou samozřejmě přehledy a reporty docházky. Obrazovka absencí a vyhodnocení absence vám dává výbornou příležitost spravovat a plánovat absence vašeho týmu. Přehled zobrazí denně každou nepřítomnost (není odpracována celá určená pracovní doba dle pracovního pravidla) nebo jakékoliv porušení pracovních předpisů – jako je evidence nepoužití ID karty nebo pozdní příchod do práce. Každá taková událost je buď zvýrazněna a stručně popsána nebo barevně odlišena. Přehled lze rychle opravit přímo na obrazovce, nebo lze zkontrolovat všechny podrobnosti na záložce „Denní docházka“, kde se zobrazí všechna data z docházkových terminálů, spolu se všemi výpočty a nedodržením pracovních pravidel. Zde je možné upravit každou položku jednu po druhé. Obrazovka „reportů“ umožňuje připravovat hlášení v pdf nebo formátu csv (Excel) a vytvářet podklady pro účetní oddělení, zaměstnance nebo vedení společnosti. Dle nastavení je možné v přehledech sledovat vybrané údaje a významně tak zefektivnit přehled nad zaměstnanci a jejich řízení.

Do docházkového systému je možné zřídit několik úrovní povolení přístupu. Správce společnosti tak může provádět všechny úpravy a zásahy na všech účtech, upravovat pracovní pravidla, správce týmu – HR admin může upravovat docházku, přidávat zaměstnance a dělat výpisy z reportů a zaměstnanec získá oprávnění jen pro osobní účet. Ke každé této úrovni mohou být přiřazena další oprávnění pro jemnější rozlišení autorizovaných úkolů. Některým z vašich zaměstnanců mohou být poskytnuta práva zkontrolovat svou vlastní docházku, takže oprava může být konzultována okamžitě, čímž se šetří čas zodpovědné osoby. Systém iTA je ideální docházkový systém pro malé firmy.

Docházkový systém iTA – jednoduché nastavení účtů

 

Snadná definice pravidel dovolené

 

Nastavení pracovních pravidel – délka pracovní doby, přesčasy, přestávky a mnoho dalších